SAJL ja lajimme tulevaisuus

Tuomo Tomperi 26.10.2012 9:07 4 kommenttia

Jenkkifutiksen ylin päättävä elin Suomessa on SAJL. Mistä se koostuu, mitä se tekee ja miten sinä voit vaikuttaa sen toimintaan?

Amerikkalaisen jalkapallon kilpailu- ja harrastustoimintaa hallinnoi maassamme Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry, eli SAJL. Liiton puheenjohtajana on jo vuodesta 2001 asti toiminut Roope Noronen. Kesällä Noronen valittiin myös Maailmanliiton IFAF:n varapuheenjohtajaksi. Noronen toimii myös Euroopan liiton, EFAF:n varapuheenjohtajana. Norosen lisäksi liiton hallituksessa istuu kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Vaikka liittohallitus ja puheenjohtaja Noronen ovatkin kenties näkyvin osa SAJL:a, koostuu lajiliiton päätösvaltaa käyttävä elin sen jäsenseuroista. Toisin kuin usein luullaan, liiton päätösten takana ovat pohjimmiltaan sen jäsenseurat, eivät vain palkalliset toimihenkilöt ja hallitus.

Tulevana viikonloppuna SAJL järjestää kaikille jäsenseuroilleen tarkoitetut seurapäivät Hyvinkäällä. Tapahtuma on erinomainen tilaisuus eri seuroille nähdä lajimme tulevaisuuteen ja saada myös oma äänensä kuuluviin.

SAJL on järjestänyt strategia- ja seurapäiviä yhtäjaksoisesti nyt vuodesta 2005 alkaen. Norosen mukaan seurapäivillä on pystytty hyödyntämään luennoitsijoita eri lajien parista tuomaan uusia ajatuksia seuratoimintaan. Syksyisin päivien pitäminen riittävän aikaisin ennen liittokokousta antaa puheenjohtajan mukaan hyvät suuntaviivat myös liittohallitukselle ja toimistolle työstää vuosisuunnittelua seurojen toivomaan suuntaan.

SAJL:n edellinen strategiakausi päättyy tähän vuoteen, joten päivillä käydään läpi suurempia kokonaisuuksia.

– Tämän vuoden strategiapäivät eroavat viime vuodesta eniten siinä, että SAJL:n edellinen strategiakausi päättyy tähän vuoteen, joten päivillä käydään läpi suurempia kokonaisuuksia koskien seuraavaa strategiakautta. Vastaavasti tapahtumaa on kehitetty viime vuoden osallistujilta kerättyjen palautteiden perusteella yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi, Noronen selventää.

– Puheenjohtajana odotan päiviltä aktiivista keskustelua strategisista valinnoista lajin edelleen kehittämiseksi myös tulevalla strategiakaudella. Lähtökohdat tulevaan strategiakauteenhan ovat erinomaiset, kun seurojen kanssa yhteistyössä lajia on saatu kasvatettua kaikilla mittareilla.

SAJL:n lajia edistävän strategian lisäksi päivillä työskennellään vahvasti vuosien 2014-2016 kilpailujärjestelmien parissa. Näin ollen päivillä on esillä myös paljon keskustelua herättänyt sarjajärjestelmä Vaahteraliigaan ja divisiooniin. Jos jäsenseuroilla on halukkuutta tehdä nykyiseen järjestelmään muutoksia, tulevana viikonloppuna siihen on loistava mahdollisuus. Viikonlopun aikana muotoutuvat kilpailujärjestelmät hyväksytään myöhemmin liittokokouksessa.

Läpinäkyvyyttä kaivataan

SAJL on viime aikoina panostanut tiedotuksensa kehittämiseen. Keväällä julkaistut uudet kotisivut tarjoavat muun uutisoinnin ohella aika-ajoin tietoa liittohallituksen kokousten sisällöstä. Liitto myös toimi läpinäkyvästi kesällä kurinpitovaliokunnan langettaessa rangaistuksen Vaasa Vikingsille edustuskelvottoman pelaajan vuoksi. Vaikka päätös ei varmasti kaikkia osapuolia tyydyttänytkään, oli sekä Kuopio Steelersin vastalauseen että Vikingsin valituksen ratkaisujen julkaisu kokonaisuudessaan selkeää.

Olisiko lajin edun mukaista valita hallitukseen jäseniä myös lajin ulkopuolelta?

Kaikki läpinäkyvyys liiton ja liittohallituksen toiminnassa on luonnollisesti enemmän kuin suotavaa. Tämänhetkisestä hallituksesta varajäsen Veikko Lamminsalo on ainoa, jolla ei ole käytännössä seurasidonnaisuutta. Puheenjohtaja Noronen istuu Helsinki Roostersin hallituksessa, ja varapuheenjohtaja Mikko Vento valittiin kuukausi sitten jälleen Porvoon Butchersin puheenjohtajaksi. Lisäksi hallituksessa istuvat Falconsin Janne Halla-aho ja Indiansin Mika Lindholm ovat Norosen tapaan samalla myös omien viime kauden sarjojensa sarjapäälliköitä. Vaikkei hallitustehtävä sinällään estäkään myös seuratasolla toimimista, voi jatkuva roolista toiseen siirtyminen olla vaikeaa kenelle tahansa. Olisiko lajin edun mukaista valita hallitukseen jäseniä myös lajin ulkopuolelta?

Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että liittohallitus antaa toiminnastaan mahdollisimman avoimen ja lähestyttävän kuvan myös ulkopuolelle. Puheenjohtaja Noronen on sitä mieltä, että tiedottamisen edelleen kehittäminen on varmasti yksi tulevan strategiakauden tavoitteita. Norosen mukaan SAJL:n viestintästrategian tulee pystyä vastaamaan kasvavaan mielenkiintoon, mutta samalla resurssit pitää kohdentaa siten, että ne palvelevat lisäkasvua.

Syksyn kuumana puheenaiheena on tänä vuonna luonnollisesti Vaahteraliigan ensi kauden koostumus. Ensi kauden sarjaan on hakenut yhdeksän joukkuetta, joista vain kahdeksalle myönnetään liigalisenssi. Vuodenvaihteessa tehtävä päätös lisensseistä tehdään sekä ns. lisenssikriteerien täyttymisen että urheilullisen menestyksen perusteella. Lisenssikriteerien täyttymiseen vaikuttavat mm. seuran taloustilanne ja organisaatio, junioritoiminta sekä pelaaja- ja valmentajatilanne.

Vaikka aihetta onkin vuosien mittaan käsitelty useaan otteeseen, moni kaipaa tulevaan päätökseen lisää läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Kolme vuotta sitten liigaan hakeneen Kuopio Steelersin tapauksessa päätökseen vaikuttaneet tekijät sai lukea muualta liiton tyytyessä toteamaan lopputuloksen. Monelle lajia seuraavalle säännöt eivät ole välttämättä entuudestaan täysin tuttuja. On toivottavaa, että tänä talvena saamme lukea yksityiskohtaisesti sen, millä perusteella päätökset tehtiin ja miten rajatapaukset käsiteltiin.

– Liigalisenssien jakoprosessi ja päätökset kiinnostavat lajin parissa toimivia ja näistä asioista tiedotetaan tarkemmin viimeistään siinä vaiheessa, kun päätökset tehdään, Noronen kertoo.

Liigalisenssien jakoprosessissa mukana oleville seuroille prosessi on avoin ja läpinäkyvä.

– Jakoprosessi on siinä mielessä hyvin yksinkertainen, että seurojen tekemiset kesän aikana antavat pohjatiedot tiettyjen kriteereiden täyttymisestä ja sitten seuroilla on lokakuun loppuun mennessä aikaa hoitaa loput velvoitteensa. Näiden pohjalta seurojen ehdotuksesta on laadittu pistetaulukko, joiden perusteella liigalisenssit jaetaan.

Norosen korostaa, että prosessissa mukana oleville seuroille prosessi on avoin ja läpinäkyvä ja seurat ovat saaneet tiedon omasta tilanteesta jo syksyn ensimmäisessä palaverissa.

– Ulkoisen tiedotuksen osalta on muistettava kuitenkin se, että liitto on jäsenseurojensa edustaja, eikä se täten omaa vahvaa intressiä tiedottaa seurojen mahdollisista puutteista, vaikka siihen ehkä yleistä mielenkiintoa saattaisikin kohdistua, puheenjohtaja selventää.

Markkinointi?

SAJL on omalta osaltaan pyrkinyt parantamaan amerikkalaisen jalkapallon näkyvyyttä maassamme erilaisin markkinointikeinoin. Puheenjohtaja Noronen kertoo, että suurimmat markkinointipäätökset syntyvät pääasiassa samoin kuin muutkin liiton päätökset. Ehdotukset esitellään seuroille ja hyväksytään liittokokouksessa toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Pienemmät päätökset tehdään joko kyseisen tapahtuman järjestelyryhmän, liittohallituksen tai toimiston päätöksinä talousarvion raameissa tilanteesta riippuen. Noronen kertoo, että liitolla on olemassa myös hyvä verkosto asiantuntijoita, joita voidaan tarvittaessa konsultoida.

Näkyvin uudistus on ollut kaudelle 2011 alkanut yhteistyö TV-kanava URHOtv:n kanssa. Myös netin kautta toimivat lähetykset ovat herättäneet osaltaan kiitosta, mutta myös vastustusta. Merkittävä osa SAJL:n pääosin jäsenseuroilta kerättävästä budjetista käytetään televisiointisopimuksen toteutukseen. SAJL:n vuosibudjettiin vuodelle 2012 seurat vahvistivat käytettäväksi televisiointeihin 60 000 euroa. Puheenjohtaja Norosen mukaan summan suhteen on muistettava, että se ei ole sama asia kuin TV-sopimuksen kustannus. Tällä rahalla toteutettiin tänä vuonna myös Euroliigaan osallistuvan joukkueen internetlähetys kotiottelusta sekä Suomi-Ruotsi maaottelut.

Onko TV-näkyvyys todella avain lajin harrastaja- ja katsojamäärän kasvuun juuri nyt?

Televisiointi – tai ylipäätään ammattitaitoinen taltiointi – lisää toki lajin näkyvyyttä, mutta onko panostus välttämättä paras mahdollinen? Gridironissa uutisoitiin viime kesänä Vaahteraliigan kymmenennestätuhannennesta katsojasta, joka saatiin täyteen runkosarjan toiseksi viimeisellä kierroksella. Epävirallisten lukujen mukaan tuossa vaiheessa kautta keskimääräisessä Vaahteraliiga-ottelussa kävi runsaat 300 kiinnostunutta. Maan parhaan sarjan koko kauden epäviralliseksi katsojamääräksi saatiin näin siis vain 12 000 maksanutta katsojaa. Katsojamäärät otteluissa eivät yleisesti ottaen mairittele.

Jos seuroilla on näin suuria vaikeuksia houkutella katsojia pelkästään paikan päälle, saavutetaanko TV-sopimuksella toivottu lopputulos? Onko TV-näkyvyys tässä mittakaavassa todella avain lajin harrastaja- ja katsojamäärän kasvuun juuri nyt?

Suomalaisen amerikkalaisen jalkapallon seuraaminen fanin näkökulmasta ei ole välttämättä kaikkein helpoin tai houkuttelevin tehtävä lajista ohimennen kiinnostuneelle. Suurin ongelma on se, että laadukkaasti toimitettua tietoa seuroista ja pelaajista löytyy edelleen varsin vähän. Tosifani haluaa tietää taustat joukkueiden pelaajista ja valmentajista. Nykytilanteessa vaikuttaa siltä, että päästäkseen jyvälle on käytännössä oltava mukana seuratoiminnassa tavalla tai toisella. Ulkopuolisille tietoa pintaa syvemmältä tihkuu valitettavan vähän.

Jos ihmiset viihtyisivät paremmin viikolla, ehkä he löytäisivät katsomoon viikonloppuna.

Viime vuosina Vaahteraliigan eriyttämistä omaksi brändikseen on väläytelty aika-ajoin. Viimeksi asiaa käsiteltiin Gridironissa elokuussa Wide Providerin kirjoituksessa. Televisiointisopimus lajillemme tuntuu näin kahden vuoden kokemuksen perusteella mielestäni ylimitoitetulta. Fanin näkökulmasta paljon tärkeämpää olisi saada uunituoreita kommentteja ja kuulumisia joukkueilta ja pelaajilta kauden alla ja sen aikana. Ammattilaissarja NFL:n suosion yksi salaisuuksista on ennennäkemätön uutistarjonta ja spekulointi, johon uuden fanin on helppo tulla mukaan. Vaahteraliigakin saattaisi kaivata jotain samansuuntaista. Ehkä televisiointiponnistukset voitaisiin ohjata keskitetysti yhteen suurempaan tapahtumaan vuosittain, Vaahteramaljaan.

Mielestäni harrastepohjalta pyöritettävän Gridiron.fi:n tarjoama tieto on ollut hyvä alku, mutta lisää tarvitaan. Entä jos SAJL:n – tai Vaahteraliigan – kotisivuilta löytyisi jokaisen liigajoukkueen ajantasaiset kokoonpanot ja pelaajien profiilit kuvineen ja tilastoineen? Voisiko maan ykkössarjan otteluohjelma näyttää joltain muulta kuin tältä? On myös mielestäni hämmästyttävää, ettemme ole liittotasolla pyrkineet läheisempään yhteistyöhön maata kiertävien valokuvaajien Jari Turusen ja Riku Flinkin kanssa. Jos markkinointiponnistukset ohjattaisiin entistä tehokkaammin yleisön viihdyttämiseen viikolla, ehkä ihmiset löytäisivät paremmin katsomoon viikonloppuna.

Asioihin on itse kunkin mahdollista vaikuttaa, sillä SAJL ottaa mielellään vastaan ehdotuksia markkinoinnin suhteen. Puheenjohtaja Norosen mukaan helpoin tapa osallistua on ilmoittautua liittoon vapaaehtoiseksi.

– Toinen vaihtoehto on ilmoittautua omassa seurassaan halukkaaksi osallistumaan esimerkiksi Vaahtera ja 1-divisioonaseurojen ottelutapahtumia ja markkinointia koskevaan kokoukseen. Ajatuksia voi toki jakaa kevyemminkin laittamalla vaikka sähköpostia minulle, Noronen kannustaa.

Tulevaisuus on myös sinun käsissäsi

Lajiliittomme toiminta ja lajimme kehitys Suomessa makaa pitkälti vapaaehtoisvoimien varassa. Vaikka pitkäjänteisyys on hyve, johon meidän kaikkien lajin parissa työskentelevien tulisi pyrkiä, valitettavan usein päätöksiä joudutaan tekemään lyhyemmällä tähtäimellä. Lajillemme on pystyttävä luomaan lajiliittomme johdolla vankat rakenteet, jotka kannustavat suunnittelemaan toimintaa pidemmälle. Myös sinä voit vaikuttaa.

Kommentoi

  • Hyvä kirjoitus ja erityisesti pohdinta tv-tuotannon panos-tuotossuhteesta on mielestäni tärkeä keskustelu tälle syksylle/talvelle. Tiedän, että löytyy ihmisiä (ja aivan perustelluilla kommenteilla) molemmin puolin, toiset haluaisivat lisätä panostusta ja toiset kohdistaa sitä jonnekin muualle. Pohjallahan on myös ajatus pitkässä juoksussa siitä, että jos lajia missään vaiheessa halutaan enemmän näkyville telkkariin, tulee monet (nykyisin vielä hieman lastenkengissä) asiat saattaa kuntoon ja tämä ei ole ihan yhden talven juttu. Eli nyt myös ns. harjoitellaan ja terävöitetään osaamista monessa asiassa, jotta tuote tulisi hyvään edustuskuntoon.

    Mutta koska resurssit ovat hyvin rajalliset, niin liiton kuin seurojen tasolla, on juuri niiden allokointi tietenkin yksi tärkeimmistä kysymyksistä ja tässä puhutaan juuri suhteessa yhdestä isoimmista jutuista.

  • I think more promotion and marketing needs to be done at the club level, I was shocked at the difference between Seinajoki and Kouvola in their marketing. Seinajoki had adverts on milk cartons, flyers put on cars and in town days before the game, regular newspaper articles. Where as Kouvola didnt even have a poster up in the sponsors restaurant, got flyers out sometimes the night before a game and the odd article on the team. Both had close links to their small communities but one utilised their players, coaches and fans, the other didnt.

  • Hyvää tekstiä. Varsinkin tuo markkinointi osuus. Ei olisi varmaan pahitteeksi ottaa aavistuksen jenkkilästä mallia asian suhteen. On varmasti totta, että fanin näkökulmasta on erittäin vaikea löytää tietoa sarjoista, joukkueista, pelaajista. Ja jos sitä löytyy, on se vaikeasti luettavissa, tai tieto on vanhaa. Täytyyhän lajin viihdyttää ja palvella kansaa, joka pitää lajin elossa! :) internet on voimakas ja halpa työkalu markkinointiin sekä reaaliaikaisten tilastojen/rostereiden ylläpitoon. Myöskään nettivideon voimaa ei pidä vähätellä. Joukkueet (joka sarjatasolla!) Olkaa mediaseksikkäitä! :) kiitos.

  • Hieno artikkeli ja toivottavsti selkeyttää kuvaa SAJL:N päätöksenteosta. Pienenä lajina ei välttämättä ole vaikea löytää päätöksentekoon henkilöitä, joilla ei ole siteitä johonkin seuraan/seuroihin. Oleellisinta olisi selostaa päätösten taustat Tuomon mainitseman Vaasa Vikings-päätöksen tapaan, jolloin vältytään turhilta turpakäräjiltä keskustelupalstoilla. (Keskustelu pysyy asiallisempana kun päätöksen taustat on tiedossa. Toivottavasti ;) ) Ei tosin ole huono idea saada hallitukseen henkilöitä seurojen ulkopuolelta.

    Mikaelin kanssa samaa mieltä netin käytöstä tiedottamiseen. Viimekaudellahan Roosters otti harppauksen eteenpäin myös tiedotusrintamalla. Kauden aikana oli mukava seurata uutisia haastatteluja ja videoklippejä. Resursseistahan tuokin on paljolti kiinni, mutta toivottavasti muutkin seurat löytävät joukostaan tekijöitä tuohon.
    Ja mitä televisioon tulee, niin onpahan tuo hyvä että suomalaista jefuakin näkee töllöstä. Tosin onko URHO tv paras kanava on toinen juttu. Pelkästään jefun takia sitä tuskin tilaa. Mutta onhan nuo saatu näkyviin SAJL:n sivuille jälkikatseluun ja kyllähän nuo IS:n highlightitkin varmaan lisäsivät näkyvyyttä.